Αφορά Εγκεκριμένα Σπουδαστικά Δάνεια των οποίων η έκδοση αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2020/2021

A- A A+