Ανακοινώσεις

A- A A+
February 3, 2021

Αφορά Εγκεκριμένα Σπουδαστικά Δάνεια των οποίων η έκδοση αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2020/2021

January 28, 2021

Βεβαίωση επιτοκίου για σκοπούς επιδότησης Στεγαστικών/Επαγγελματικών δανείων

Ο Κεντρικός Φορέας ενημερώνει ότι όσοι αιτητές έχουν εγκριθεί για επιδότηση επιτοκίου Στεγαστικών ή και Επαγγελματικών δανείων και στους όρους έγκρισης τους περιλαμβάνεται όρος για προσκόμιση […]
December 21, 2020

Επέκταση του υφιστάμενου Σχεδίου διαχείρισης τερματισμένων / ληγμένων / Μη εξυπηρετούμενων δανείων

October 9, 2020

Αιτήματα στον Κεντρικό Φορέα

September 8, 2020

Διευκρινιστική Ανακοίνωση Υπ. Οικονομικών για τα Σχέδια Επιδότησης Επιτοκίων

July 26, 2020

Διευθέτηση ραντεβού για εξυπηρέτηση στον Κεντρικό Φορέα

July 24, 2020

Διάταγμα Υπουργού Οικονομικών για Αναστολή Δόσεων Δανείων

January 3, 2020

Σχέδιο διαχείρισης τερματισμένων/ληγμένων/μη εξυπηρετούμενων δανείων

November 25, 2018

Δανειοδότηση Προπαρασκευαστικών (FOUNDATION) Προγραμμάτων Σπουδών

O Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών ανακοινώνει ότι, από το ακαδημαϊκό έτος 2019/2020 γίνονται δεκτές σπουδαστικές αιτήσεις για δανειοδότηση των προπαρασκευαστικών/προεισαγωγικών προγραμμάτων σπουδών (foundation) διάρκειας ενός […]