A- A A+

Τα Κριτήρια του Σχεδίου Επιδότησης Επιτοκίου Στεγαστικών Δανείων έχουν εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του με αριθμό 76.794 ημερομηνίας 23/4/2014 και η απόφασή του έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 4399 ημερομηνίας 30/5/2014. Περαιτέρω έχουν γίνει τροποποιήσεις με την Κ.Δ.Π. 27/2019, ημερομηνίας 1/2/2019 και Κ.Δ.Π. 112/2019 ημερομηνίας 5/4/2019.

Σχέδιο επιδότησης από τον Κεντρικό Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών του επιτοκίου των δανείων που συνάπτουν για στεγαστικούς σκοπούς από οποιοδήποτε Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα δικαιούχοι αιτητές με βάση το Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης ακίνητης ιδιοκτησίας

 

1. Το Σχέδιο

Ο Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών επιδοτεί κατά μέγιστο ποσοστό ύψους 3.5 εκατοστιαίων μονάδων το επιτόκιο του δανείου που συνάπτει από οποιοδήποτε Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα αιτητής, ο οποίος θα κριθεί, κατόπιν υποβολής αίτησης στον Κεντρικό Φορέα, ως δικαιούχος με βάση, τους περί Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας) Κανονισμούς του 1995, 1998, 2000, 2006, 2007, 2008, 2013, 2014 και 2019 που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με την Κ.Δ.Π. 203/95 της 21/7/1995, Κ.Δ.Π. 311/98 της 31/12/98.Κ.Δ.Π. 73/2000 της 17/3/2000 και Κ.Δ.Π. 52/2006 της 17/2/06, Κ.Δ.Π. 318/2007 της 25/7/2007, Κ.Δ.Π. 136/2008 της 11/4/2008, Κ.Δ.Π. 177/2013 της 31/5/2013, Κ.Δ.Π. 48/2014 της 14/2/2014, Κ.Δ.Π. 342/2014 της 11/7/2014, Κ.Δ.Π. 27/2019 της 1/2/2019 και Κ.Δ.Π. 112/2019 της 5/4/2019 και με βάση τα Γενικά Κριτήρια και τα Κριτήρια εξέτασης αιτήσεων για παραχώρηση δανείων/εγγύησης δανείων από τον Κεντρικό Φορέα για Στεγαστικούς Σκοπούς, που καταρτίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών και εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφασή του με αριθμό 961 ημερομηνίας 25/7/2019. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση ο αιτητής να επιβαρύνεται με ελάχιστο επιτόκιο ύψους 1 εκατοστιαίας μονάδας.

2. Σκοπός του Σχεδίου

Η επιδότηση μόνο του επιτοκίου κατά μέγιστο ποσοστό ύψους 3.5 εκατοστιαίων μονάδων χωρίς εγγύηση του Κεντρικού Φορέα του δανείου που συνάπτει από οποιοδήποτε Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα δικαιούχο πρόσωπο για απόκτηση στην Κύπρο κατάλληλης ιδιόκτητης οικιστικής μονάδας για ιδιοκατοίκηση και μόνιμη διαμονή ή για αναγκαίες ουσιαστικές βελτιώσεις ή και προσθήκες σε υφιστάμενη ιδιόκτητη μονάδα στην Κύπρο για να καταστεί κατάλληλη για ιδιοκατοίκηση και μόνιμη διαμονή. Σε κάθε περίπτωση ο αιτητής να επιβαρύνεται με ελάχιστο επιτόκιο ύψους 1 εκατοστιαίας μονάδας.

3. Δικαιούχος Αιτητής

Δικαιούχος αιτητής είναι το πρόσωπο, το οποίο μετά την υποβολή στον Κεντρικό Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών αίτησης για στεγαστικό δάνειο ή μέχρι και 6 μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης και πριν την έγκριση της αίτησής του, του έχει εκδοθεί δάνειο για στεγαστικούς σκοπούς από οποιοδήποτε Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και το πρόσωπο το οποίο προτίθεται να συνάψει τέτοιο δάνειο όταν εγκριθεί η αίτησή του με παροχή προσωπικών εγγυήσεων ή υποθήκευση δικής του ακίνητης περιουσίας στις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας.

4. Κριτήρια Εφαρμογής του Σχεδίου

Εκτός από τα Υφιστάμενα Γενικά Κριτήρια και τα Κριτήρια παραχώρησης στεγαστικών δανείων με εγγύηση του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών, τα οποία θα εφαρμόζονται κατ' αναλογία, για την εφαρμογή του Σχεδίου θα ισχύουν και τα ακόλουθα Κριτήρια.

(α) Ο Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών θα επιδοτεί κατά μέγιστο ποσοστό ύψους 3.5 εκατοστιαίων μονάδων το επιτόκιο του δανείου που συνάπτει αιτητής από οποιοδήποτε Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα για στεγαστικούς σκοπούς. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση ο αιτητής να επιβαρύνεται με ελάχιστο επιτόκιο ύψους 1 εκατοστιαίας μονάδας.

(β) Η καταβολή στο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα του επιδοτημένου επιτοκίου θα γίνεται κατ' έτος από τον Κεντρικό Φορέα Ισότιμης Κατανομή Βαρών και σε τόσες ισόποσες δόσεις όσα και τα χρόνια αποπληρωμής του δανείου που θα εγκρίνει ο Κεντρικός Φορέας και όχι για τα χρόνια αποπληρωμής του δανείου που ενέκρινε το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα, εάν αυτά είναι περισσότερα από τα χρόνια αποπληρωμής που θα εγκρίνει ο Κεντρικός Φορέας. Επιπλέον, η περίοδος επιδότησης θα καθορίζεται με βάση το ύψος του υπολοίπου του δανείου, του οποίου το επιτόκιο θα επιδοτηθεί και όχι σύμφωνα με τη λήξη του εν λόγω δανείου.

(γ) Το επιδοτημένο επιτόκιο θα κατανέμεται και θα καταβάλλεται σε τόσες ισόποσες δόσεις όσο και τα χρόνια αποπληρωμής του δανείου που θα εγκρίνει ο Κεντρικός Φορέας και το ποσό του επιδοτημένου επιτοκίου θα υπολογίζεται πάντοτε πάνω στο υπόλοιπο του δανείου που θα παρέμενε εάν ο αιτητής κατέβαλλε κανονικά τις δόσεις του δανείου του.

(δ) Το ύψος των ετήσιων δόσεων του επιδοτημένου επιτοκίου θα υπολογίζεται από τον Κεντρικό Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών και η κάθε δόση θα καταβάλλεται από τον Κεντρικό Φορέα είτε κατ' ευθείαν στο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα από το οποίο συνάφθηκε το δάνειο ή, όπου αυτό δεν είναι δυνατό, θα παραχωρείται στο δικαιούχο, ο οποίος θα την καταβάλλει στο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα έναντι αποδείξεως.

(ε) Στις περιπτώσεις που ο αιτητής άρχισε την αποπληρωμή των δόσεων του δανείου του πριν την έγκριση της αίτησης του ο Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών θα επιδοτεί το επιτόκιο του δανείου που θα παραμένει ανεξόφλητο κατά την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης του αιτητή και όχι ολόκληρο το αρχικά συναφθέν δάνειο.

(στ) Γίνονται αποδεκτές αιτήσεις που υποβάλλονται στον Κεντρικό Φορέα από δικαιούχους αιτητές στους οποίους έχει εκδοθεί στεγαστικό δάνειο μέσω χρηματοπιστωτικού ιδρύματος μέχρι και 6 μήνες πριν από την υποβολή της αίτησής τους.

(ζ) Οι δόσεις του επιχορηγημένου επιτοκίου για κάθε χρόνο θα καταβάλλονται στην αρχή του επόμενου έτους και όταν εγκριθεί ο Προϋπολογισμός του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών.

(η) Ο αιτητής πρέπει στην αρχή κάθε έτους και όχι αργότερα από τις 15 Φεβρουαρίου, να προσκομίζει βεβαίωση για το ύψος του επιτοκίου του δανείου του ή/και βεβαίωση για τις διαφοροποιήσεις του επιτοκίου του δανείου του κατά τη διάρκεια του έτους, ούτως ώστε ο Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών να είναι σε θέση να καταβάλει τη δόση του επιδοτούμενου επιτοκίου για κάθε έτος. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης της πιο πάνω βεβαίωσης εκ μέρους του αιτητή, εντός της καθορισμένης προθεσμίας, ο Κεντρικός Φορέας δεν θα καταβάλει τη δόση του επιδοτούμενου επιτοκίου για το έτος για το οποίο δεν προσκομίστηκε η πιο πάνω βεβαίωση.

(θ) Σε περίπτωση λήψεως από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα δικαστικών μέτρων εναντίον του αιτητή για καθυστέρηση καταβολής των δόσεων του δανείου του τότε η καταβολή σ' αυτόν των δόσεων του επιδοτημένου επιτοκίου θα τερματίζεται.

(ι) Ο Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών δεν θα εγγυάται με οποιονδήποτε τρόπο την αποπληρωμή του δανείου του αιτητή.

(κ) O αιτητής θα υποχρεούται να υποθηκεύσει κατεχόμενη ακίνητη περιουσία προς όφελος του Κεντρικού Φορέα ανάλογης αξίας με το ύψος του ποσού του δανείου που θα εγκριθεί για να επιδοτείται.

(λ) Για να καταστεί δυνατή η λειτουργία του νέου Σχεδίου και για να επιτευχθούν οι στόχοι και οι σκοποί του είναι υποχρεωτική η ένταξη στο Σχέδιο αυτό όσων αιτητών, κατά την ημερομηνία εξέτασης της αίτησής τους, θα έχουν ήδη συνάψει στεγαστικό δάνειο από Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα με δικές τους προσωπικές εγγυήσεις ή με υποθήκευση δικής τους ακίνητης ιδιοκτησίας στις ελεύθερες περιοχές, η που προτίθενται, μετά την έγκρισή τους, να συνάψουν τέτοιο δάνειο.

(μ) Η εξέταση όσων από τις αιτήσεις ο Κεντρικός Φορέας θα εντάξει στο Σχέδιο αυτό θα γίνεται κατ' απόλυτη σειρά υποβολής της αίτησης και ανάλογα με τις διαθέσιμες πιστώσεις που θα υπάρχουν για το σκοπό αυτό στον Προϋπολογισμό του Κεντρικού Φορέα.

(ν) Η εξέταση των αιτήσεων, οι οποίες υποβλήθηκαν από αιτητές που κατά την ημερομηνία εξέτασης της αίτησής τους από τον Κεντρικό Φορέα δεν θα έχουν συνάψει δάνειο από Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα με δικές τους εγγυήσεις ή με υποθήκευση ακίνητης ιδιοκτησίας τους στις ελεύθερες περιοχές και δεν προτίθενται να συνάψουν τέτοιο δάνειο, θα γίνεται παράλληλα κατά σειρά επίσης υποβολής της αίτησης και ανάλογα με τις διαθέσιμες πιστώσεις που θα υπάρχουν στον Προϋπολογισμό του Κεντρικού Φορέα.

Ηλεκτρονικές Αιτήσεις