A- A A+

Αρ. 2428 της 21ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1989

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ο περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμος του 1989 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 141 του 1989

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ, ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΙΜΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΒΑΡΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος.

70(Ι) του 1998
105(Ι) του 1999
163(Ι) του 2000
169(Ι) του 2003
254(Ι) του 2004
156(Ι) του 2005
52(Ι) του 2011
5(Ι) του 2019
12(I) του 2021
92(Ι) του 2022
172(Ι) του 2022
164(Ι) του 2023
1(Ι) του 2024
60(Ι) του 2024.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως οι περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμοι του 1989 έως (Αρ. 2) του 2024.

Ερμηνεία. 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

2 του 172(Ι) του
2022.
Κεφ. 224.
3 του 1960
78 του 1965
10 του 1966
75 του 1968
51 του 1971
2 του 1978
16 του 1980
23 του 1982
68 του 1984
82 του 1984
86 του 1985
189 του 1986
12 του 1987
74 του 1988
117 του 1988
43 του 1990
65 του 1990
30(I) του 1992
90(I) του 1992
6(I)του 1993
58(I) του 1994
40(I) του 1996
31(I) του 1998
144(I) του 1999
123(I) του 2001
57(I) του 2005
5(I) του 2006
55(I) του 2006
136(I) του 2006
120(I) του 2007
121(I) του 2007
150(I) του 2007
165(I) του 2007
27(I)του 2010
61(I) του 2010
82(I) του 2010
83(I) του 2010
48(I) του 2011
45(I) του 2012
155(Ι) του 2013
110(Ι) του 2014
178(Ι) του 2014
180(Ι) του 2014
41(Ι) του 2015
48(Ι) του 2015
54(Ι) του 2015
15(I) του 2016
66(Ι) του 2016
67(I) του 2016
32(I) του 2017
138(I) του 2017
139(I) του 2017
71(I) του 2018
78(I) του 2018
79(I) του 2018
42(I) του 2019
43(I) του 2019
145(I) του 2019
54(I) του 2021
130(Ι) του 2022
131(Ι) του 2022.

«ακίνητη ιδιοκτησία» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτόν από το άρθρο 2

του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου·

 

«Αναθεωρητική Αρχή» σημαίνει την κατά το άρθρο 11 καθιστάμενη Αρχή·

2 του 172(Ι) του
2022.

«αξία γενικής εκτίμησης» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτόν από το άρθρο 2 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου·

16 του 1988.

 

«Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών» ή συνοπτικά «Κεντρικός Φορέας» σημαίνει τον κατά το άρθρο 3 καθιστάμενο Φορέα, την εγκαθίδρυση του οποίου προέβλεψε ο περί Εγκαθιδρύσεως Κεντρικού Φορέως διά την Ισότιμον Κατανομήν των εκ της Τουρκικής Εισβολής και Συνεπεία αυτής Προκυψάντων Βαρών Νόμος του 1988·

 

«Συμβούλιο» σημαίνει το κατά το άρθρο 6 καθιστάμενο Συμβούλιο Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών·

 

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών.

Σύσταση Κεντρικού Φορέα.

3.—(1) Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου, καλούμενο «Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών». 

 

(2) Ο Κεντρικός Φορέας τελεί υπό την εποπτεία του Κράτους και διοικείται από το Συμβούλιο. 

 

(3) Έδρα του Κεντρικού Φορέα ορίζεται η Λευκωσία. 

Σκόποι και αρμοδιότητες του Κεντρικού Φορέα.

4.-(1) Πρωταρχικοί σκοποί και αρμοδιότητες του Κεντρικού Φορέα, με συναφείς εξουσίες και υποχρεώσεις, είναι οι ακόλουθοι:

3(α) του 172(Ι) του
2022.

(α) Να αναλαμβάνει ενέργειες για την επίτευξη της ισότιμης κατανομής των βαρών που προέκυψαν από την τουρκική εισβολή και κατοχή και την κατά το δυνατόν αποκατάσταση της προπολεμικής φερεγγυότητας σύμφωνα με την κατεχόμενη περιουσία εκάστου, με βάση συγκεκριμένο διαχρονικό σχέδιο που θα καθοριστεί από τον Κεντρικό Φορέα σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη τις προσόδους του Κεντρικού Φορέα σε συσχετισμό με τις δημοσιονομικές δυνατότητες του Κράτους και της οικονομίας εν γένει· 

2 του 12(Ι) του 2021

3(β)(i)(ii) του 172(Ι)
του 2022.

(β) να παρέχει οικονομική ή άλλη χορηγία ή οικονομική στήριξη σε κατά νόμο δικαιούμενα πρόσωπα, εφόσον συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμες προϋποθέσεις, όπως καθορίζεται στο εδάφιο (2):

 

Νοείται ότι, για σκοπούς παροχής της ως άνω οικονομικής στήριξης, «δικαιούχος» σημαίνει ιδιοκτήτη ακίνητης ιδιοκτησίας που είναι απροσπέλαστη ή της οποίας η οικονομική αξιοποίηση είναι πρακτικά ή νομικά αδύνατη συνεπεία της τουρκικής εισβολής της 20ής Ιουλίου 1974: 

3(β)(iii) του 172(Ι)
του 2022.

Νοείται περαιτέρω ότι, ο Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών τηρεί λογαριασμούς για τα χρηματικά ποσά τα οποία εισπράττονται ή τα οποία δαπανώνται, στο πλαίσιο παροχής της ως άνω οικονομικής στήριξης. 

 

(γ) να εισηγείται τη λήψη των αναγκαίων προς επίτευξη των σκοπών των νομοθετικών ή άλλων μέτρων· 

 

(δ) να υποβάλλει συγκεκριμένες εισηγήσεις σε ότι αφορά τις σχέσεις του με άλλες δημόσιες υπηρεσίες, αρμόδιες σε θέματα εκτοπισθέντων και πληγέντων από την τουρκική εισβολή και κατοχή, ιδιαίτερα όμως να υποδεικνύει τις δημόσιες υπηρεσίες που οφείλουν να τον συνδράμουν στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο·

2(α) του 92(Ι) του
2022.

 

2(β) του 92(Ι) του
2022.

(ε) να καταρτίζει και υποβάλλει προς έγκριση τους αναγκαίους προς εκτέλεση του παρόντος Νόμου Κανονισμούς· και  

2(γ) του 92(Ι) του
2022.

(στ) ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών δύναται να παραχωρεί οικονομική χορηγία ή άλλη οικονομική στήριξη σε κατά νόμο δικαιούχο πρόσωπο, για σκοπούς απώλειας χρήσης και κάρπωσης της περιουσίας του συνεπεία της τουρκικής εισβολής. 

3(γ) του 172(Ι) του
2022.

(2) Για σκοπούς εξασφάλισης των απαραίτητων πόρων για χορήγηση της οικονομικής στήριξης που προβλέπεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1)- 

 

(α) σε περίπτωση μεταβίβασης δυνάμει πώλησης ακίνητης ιδιοκτησίας, για την οποία έχει καθοριστεί αξία γενικής εκτίμησης από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, ο πωλητής καταβάλλει κατά τη μεταβίβαση της ακίνητης ιδιοκτησίας τέλος ίσο με ποσοστό ύψους 0,40% επί του τιμήματος πώλησης της υπό αναφορά ιδιοκτησίας· και 

 

(β) σε περίπτωση μεταβίβασης δυνάμει πώλησης μετοχών εταιρείας, η οποία δεν είναι εισηγμένη σε οποιοδήποτε αναγνωρισμένο Χρηματιστήριο Αξιών και η οποία άμεσα ή έμμεσα είναι ιδιοκτήτρια ακίνητης ιδιοκτησίας για την οποία έχει καθοριστεί αξία γενικής εκτίμησης από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, ο πωλητής καταβάλλει κατά τη μεταβίβαση των μετοχών τέλος ίσο με ποσοστό ύψους 0,40% επί της τελευταίας εκτιμημένης από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας αξίας της εν λόγω ακίνητης ιδιοκτησίας που αναλογεί στις μετοχές εταιρείας που μεταβιβάζονται δυνάμει πώλησης: 

 

Νοείται ότι, υπεύθυνος για την είσπραξη του τέλους που επιβάλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου, είναι ο Έφορος Φορολογίας, ο οποίος εκδίδει τη σχετική βεβαίωση πληρωμής που απαιτείται κατά τη μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας ή κατά τη μεταβίβαση μετοχών εταιρείας, η οποία άμεσα ή έμμεσα είναι ιδιοκτήτρια ακίνητης ιδιοκτησίας: 

του 1(Ι) του 2024.

 

 

Νοείται περαιτέρω ότι, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης δανείων, όταν απαιτείται μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας ή μεταβίβαση μετοχών εταιρείας, η οποία άμεσα ή έμμεσα είναι ιδιοκτήτρια ακίνητης ιδιοκτησίας, δεν επιβάλλεται το τέλος που καθορίζεται στις παραγράφους (α) και (β) επί του ποσού του τιμήματος πώλησης ή της εκτιμημένης αξίας, ανάλογα με την περίπτωση, το οποίο χρησιμοποιείται για μείωση ή εξόφληση μη εξυπηρετούμενων δανείων από την 22α Φεβρουαρίου 2021:

 

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση αναδιοργάνωσης εταιρείας, όταν απαιτείται μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας ή μεταβίβαση μετοχών εταιρείας, η οποία άμεσα ή έμμεσα είναι ιδιοκτήτρια ακίνητης ιδιοκτησίας, δεν επιβάλλεται το τέλος που καθορίζεται στις παραγράφους (α) και (β) επί του ποσού του τιμήματος πώλησης ή της εκτιμημένης αξίας, ανάλογα με την περίπτωση:

12(I) του 2021.

 

 

 

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει κατατεθεί στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας αγοραπωλητήριο έγγραφο ακίνητης ιδιοκτησίας ή έχει κατατεθεί στον Έφορο Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας έντυπο μεταβίβασης μετοχών με ημερομηνία μεταβίβασης πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικού) Νόμου του 2021, δεν επιβάλλεται το τέλος κατά τη μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας για σκοπούς εκτέλεσης του εν λόγω εγγράφου, όπως προβλέπεται στις παραγράφους (α) και (β) του παρόντος εδαφίου, αναφορικά με το ποσό του τιμήματος πώλησης.

3(γ) του 172(Ι) του 2022.

4 του 1978
23 του 1978
41 του 1979
164 του 1987
159 του 1988
196 του 1989
10 του 1991
57 του 1991
86(I) του 1994
104(I) του 1995
80(I) του 1999
153(I) του 1999
122(I) του 2002
146(I) του 2004
214(I) του 2004
106(I) του 2005
135(I) του 2005
72(I) του 2008
46(I) του 2009
136(I) του 2010
163(Ι) του 2012
197(Ι) του 2012
198(Ι) του 2012
91(I) του 2013
78(Ι) του 2014
79(Ι) του 2014
108(I) του 2015
188(I) του 2015
37(Ι) του 2016
97(I) του 2017
44(I) του 2018
50(I) του 2018
26(I) του 2020
77(I) του 2020
126(I) του 2020
62(I) του 2021
63(I) του 2021
64(I) του 2021
15(I) του 2022
41(Ι) του 2022
42(Ι) του 2022
90(Ι) του 2022
100(Ι) του 2022.
31 του 1962
80(Ι) του 2014
214(Ι) του 2015
132(Ι) του 2017
22(Ι) του 2019
156(Ι) του 2019
176(Ι) του 2020
175(Ι) του 2021.
52 του 1980
135 του 1990
70(Ι) του 1994
80(Ι) του 1997
48(Ι) του 1999
79(Ι) του 1999
119(Ι) του 2002
66(Ι) του 2008
135(Ι) του 2010
119(Ι) του 2013
120(Ι) του 2013
59(Ι) του 2015
117(I) του 2015
189(I) του 2015
213(I) του 2015
65(I) του 2016
116(I) του 2016
133(I) του 2017
100(I) του 2018
120(I) του 2018
23(I) του 2019
157(I) του 2019
93(I) του 2020
181(I) του 2020
206(I) του 2020
176(I) του 2021.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο Έφορος Φορολογίας έχει, τηρουμένων των αναλογιών, όλες τις εξουσίες, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις, περιλαμβανομένης της επιβολής διοικητικών προστίμων και/ή άλλων διοικητικών κυρώσεων και/ή πρόσθετου τέλους, δυνάμει των διατάξεων του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου, του περί Εισπράξεως Φόρων Νόμου και του περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμου, για να ασκεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται, καθώς και για να επιλύει οποιαδήποτε ζητήματα δυνατόν να προκύψουν, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και αποφάσεων, εντός του πεδίου αρμοδιοτήτων του.

3(γ) του 172(Ι) του
2022.

(4) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου-

 

(α) ο όρος «αναδιάρθρωση» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο (2) του περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμου· και

118(I) του 2002
230(I) του 2002
162(I) του 2003
195(I) του 2004
92(I) του 2005
113(I) του 2006
80(I) του 2007
138(I) του 2007
32(I) του 2009
45(I) του 2009
74(I) του 2009
110(I) του 2009
41(I) του 2010
133(I) του 2010
116(I) του 2011
197(I) του 2011
102(I) του 2012
188(Ι) του 2012
19(Ι) του 2013
26(I) του 2013
27(I) του 2013
17(Ι) του 2014
115(Ι) του 2014
134(Ι) του 2014
170(Ι) του 2014
116(I) του 2015
187(I) του 2015
212(Ι) του 2015
110(I) του 2016
135(I) του 2016
119(I) του 2017
134(I) του 2017
165(I) του 2017
51(I) του 2018
96(I) του 2018
122(I) του 2018
139(I) του 2018
27(I) του 2019
28(I) του 2019
63(I) του 2019
151(I) του 2019
152(I) του 2019
173(I) του 2019
45(I) του 2020
58(I) του 2020
66(I) του 2020
80(I) του 2020
95(I) του 2020
151(I) του 2020
179(I) του 2020
180(I) του 2020
31(I) του 2021
178(I) του 2021
193(I) του 2021
31(I) του 2022
77(Ι) του 2022
89(Ι) του 2022
101(Ι) του 2022
112(Ι) του 2022
121(Ι) του 2022
122(Ι) του 2022.

Κεφ.113.
9 του 1968
76 του 1977
17 του 1979
105 του 1985
198 του 1986
19 του 1990
46(I) του 1992
96(I) του 1992
41(I) του 1994
15(I) του 1995
21(I) του 1997
82(I) του 1999
149(I) του 1999
2(I) του 2000
135(I) του 2000
151(I) του 2000
76(I) του 2001
70(I) του 2003
167(I) του 2003
92(I) του 2004
24(I) του 2005
129(I) του 2005
130(I) του 2005
98(I) του 2006
124(I) του 2006
70(I) του 2007
71(I) του 2007
131(I) του 2007
186(I) του 2007
87(I) του 2008
41(I) του 2009
49(I) του 2009
99(I) του 2009
42(I) του 2010
60(I) του 2010
88(I) του 2010
53(I) του 2011
117(I) του 2011
145(I) του 2011
157(I) του 2011
198(I) του 2011
64(I) του 2012
98(I) του 2012
190(Ι) του 2012
203(Ι) του 2012
6(Ι) του 2013
90(I) του 2013
74(Ι) του 2014
75(Ι) του 2014
18(Ι) του 2015
62(Ι) του 2015
63(Ι) του 2015
89(I) του 2015
120(I) του 2015
40(I) του 2016
90(I) του 2016
97(I) του 2016
17(I) του 2017
33(I) του 2017
51(I) του 2017
37(I) του 2018
83(I) του 2018
149(I) του 2018
163(I) του 2019
38(I) του 2020
43(I) του 2020
191(I) του 2020
192(I) του 2020
32 του 2021
43(I) του 2021
117(I) του 2021
150(I) του 2021
151(I) του 2021
87(I) του 2022
88(I) του 2022
96(I) του 2022.

(β) ο όρος «αναδιοργάνωση» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 30 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου και στα άρθρα 198 μέχρι 200 του περί Εταιρειών Νόμου.

του 172(Ι) του
2022.

Λήψη δικαστικών μέτρων προς είσπραξη τέλους
ή/και διοικητικών προστίμων, ή/ και διοικητικών
κυρώσεων.

 

4Α. Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής του κατά τον παρόντα Νόμο εισπρακτέου από τον Έφορο Φορολογίας τέλους, κατά τη μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας ή τη μεταβίβαση δυνάμει πώλησης μετοχών εταιρείας, η οποία έλαβε χώρα από την 22α Φεβρουαρίου 2021 ή οιωνδήποτε άλλων διοικητικών προστίμων και/ή άλλων διοικητικών κυρώσεων, ο Έφορος Φορολογίας λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει οιονδήποτε οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.

Κρατική εποπτεία.

5.— (1) Η εποπτεία του Κεντρικού Φορέα ανατίθεται στον Υπουργό και ασκείται κατά τα

οριζόμενα στον παρόντα Νόμο και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς.

 

(2) Το Συμβούλιο οφείλει να παρέχει στον Υπουργό οποιαδήποτε πληροφορία ζητήσει σχετικά με τον Κεντρικό Φορέα, τη λειτουργία και τις δραστηριότητες του, που ο Υπουργός κρίνει αναγκαία για την άσκηση της κατά τον παρόντα Νόμο κρατικής εποπτείας επί του Κεντρικού Φορέα. 

Σύσταση Συμβουλίου.

6. Συνιστάται Συμβούλιο, καλούμενο «Συμβούλιο Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών», στο οποίο ανατίθεται η διοίκηση του Κεντρικού Φορέα και η ευθύνη για την εφαρμογή της πολιτικής του.

Αρμοδιότητες Συμβουλίου.

7.—(1) Το Συμβούλιο εφορεύει τις δραστηριότητες του Κεντρικού Φορέα και έχει πλήρη εξουσία προς διοίκηση και διαχείριση της περιουσίας αυτού, κατά τα οριζόμενα στον παρόντα Νόμο και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς.

 

(2) Το Συμβούλιο ειδικότερα:

 

(α) Εκπροσωπεί διά του προέδρου του τον Κεντρικό Φορέα ενώπιον των δικαστικών και άλλων δημόσιων αρχών·

 

(β) εισηγείται τη λήψη νομοθετικών και άλλων μέτρων, αναγκαίων προς επίτευξη των σκοπών του Κεντρικού Φορέα, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τα προς επίτευξη των σκοπών του και τη λειτουργία αυτού αναγκαία έσοδα.

 

(γ) εξετάζει αιτήσεις προς παροχή οικονομικής ή άλλης χορηγίας και αποφασίζει επ’ αυτών, κατά τα οριζόμενα στον παρόντα Νόμο και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς·

 

(δ) μεριμνά για την τήρηση λογαριασμών, την κατάρτιση Απολογισμού, Ισολογισμού και Προϋπολογισμού και υποβάλλει αυτούς προς έλεγχο και έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο και τη Βουλή των Αντιπροσώπων·

 

(ε) συνάπτει, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, δάνεια για τη συμπλήρωση των χρηματοδοτικών του αναγκών·

 

(στ) επενδύει, με την έγκριση του Υπουργού, τα τυχόν πλεονάσματα του Κεντρικού Φορέα· και

2 του 105(Ι) του
1999.

(ζ) αποφασίζει την εκμίσθωση όλης ή μέρους της κινητής ή ακίνητης ιδιοκτησίας του Κεντρικού Φορέα, την παραχώρηση μέσω σχεδίων των δανείων ή εγγυήσεων για δάνεια που παραχωρούνται από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τους όρους και προϋποθέσεις αυτών, καθώς και την αποδοχή οποιασδήποτε κληρονομιάς, κληροδοτήματος ή δωρεάς· και

 

(η) γενικά είναι αρμόδιο για κάθε ενέργεια που κατά τον παρόντα Νόμο ή τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς προσιδιάζει στους σκοπούς και τις αρμοδιότητες του Κεντρικού Φορέα.

2 του 163(Ι) του
2000.

(3)(α) Χωρίς επηρεασμό της δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου γενικής εποπτικής αρμοδιότητας του Συμβουλίου, αυτό μπορεί οποτεδήποτε, ύστερα από ομόφωνη απόφασή του, να αναθέτει, υπό όρους που κρίνει σκόπιμο να καθορίσει, την άσκηση οποιασδήποτε από τις αρμοδιότητές του είτε στον Πρόεδρο του Συμβουλίου, είτε στο Διευθυντή, είτε σε οποιαδήποτε για το σκοπό αυτό συγκροτούμενη επιτροπή από μέλη του·

 

(β) Στην επιτροπή μπορούν να παρίστανται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Διευθυντής ή άλλοι λειτουργοί του Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών·

 

 

(γ) η δυνάμει του παρόντος εδαφίου ανάθεση άσκησης οποιασδήποτε αρμοδιότητας μπορεί, οποτεδήποτε, με απόφαση των παρόντων μελών του Συμβουλίου λαμβανομένη κατά πλειοψηφία, να ανακληθεί.

Σύνθεση Συμβουλίου.

2 του 169(Ι) του 2003.

8.—(1) Το Συμβούλιο απαρτίζεται από έναν Πρόεδρο και δώδεκα μέλη που διορίζονται για τετραετή θητεία από το Υπουργικό Συμβούλιο ύστερα από πρόταση του Υπουργού και αφού τηρηθούν οι διατάξεις του εδαφίου (2).

 

(2) Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου διορίζονται ως ακολούθως:

 

(α) Επτά ανώτεροι λειτουργοί, εκπρόσωποι Υπουργείων ή Ανεξάρτητων Υπηρεσιών·

 

(β) πέντε εκπρόσωποι ιδιοκτητών τουρκοκρατούμενων περιουσιών και πληγέντων και εκτοπισθέντων επιχειρηματιών που υποδεικνύονται ως ακολούθως:

 

(i) Δύο από την Παγκύπρια Επιτροπή Προσφύγων·

 

(ii) δύο από το Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Τουρκοκρατούμενων Περιουσιών Κύπρου· και

 

(iii) ένας από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Πληγέντων και Εκτοπισθέντων Επιχειρηματιών.

 

(γ) Ένα πρόσωπο εγνωσμένης πείρας και αξίας σε δημόσια θέματα το οποίο ασκεί καθήκοντα Προέδρου του Συμβουλίου.

 

(3) Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου του Συμβουλίου ή άλλου προσωρινού κωλύματος του, αυτόν αναπληρώνει το μέλος που επιλέγεται για το σκοπό αυτό από το Συμβούλιο.

2 του 156(Ι) του
2005.

(4) Κενή θέση στο Συμβούλιο, για οποιοδήποτε λόγο, δεν επηρεάζει τη νόμιμη υπόσταση, ούτε και την εγκυρότητα των αποφάσεων ή πράξεων του Συμβουλίου, νοουμένου ότι ο αριθμός των εναπομεινάντων μελών δεν είναι μικρότερος του απαιτούμενου αριθμού απαρτίας για τις συνεδριάσεις του.

Συνεδρίες του
Συμβουλίου

9.—(1) Οι συνεδρίες του Συμβουλίου συγκαλούνται από τον πρόεδρο αυτού.

 

(2) Ο πρόεδρος συγκαλεί το Συμβούλιο σε συνεδρία όποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, οφείλει όμως να συγκαλέσει συνεδρία αν το ζητήσουν γραπτώς δύο τουλάχιστο μέλη, που καθορίζουν συγχρόνως και τα προς συζήτηση θέματα. Συνεδρία συγκαλείται οπωσδήποτε μια φορά τουλάχιστον ανά μήνα.

 

(3) Η πρόσκληση σε συνεδρία είναι γραπτή και απευθύνεται προς τα μέλη του Συμβουλίου, επτά τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη για τη συνεδρία ημερομηνία. Κατ’ εξαίρεση, σε έκτακτες και δικαιολογημένες περιπτώσεις, συνεδρία του Συμβουλίου συγκαλείται με πρόσκληση που επιδίδεται στα μέλη είκοσι τέσσερις ώρες πριν από την ορισμένη για τη συνεδρία ημερομηνία.

 

(4) Στις συνεδρίες του Συμβουλίου προεδρεύει ο πρόεδρος που μεριμνά για την τήρηση πρακτικών και υπογράφει αυτά.

 

(5) Επτά μέλη παριστάμενα στη συνεδρία συνιστούν απαρτία. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου.

 

(6) Τηρουμένων των ανωτέρω διατάξεων και των δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενων Κανονισμών, το Συμβούλιο αποφασίζει ελεύθερα σε ότι αφορά τον τρόπο διεξαγωγής των εργασιών του και την ενώπιον του διαδικασία.

3 του 163(Ι) του
2000.

(7) Κατά τις συνεδρίες του Συμβουλίου δύναται να παρίσταται και εκφέρει γνώμη, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Διευθυντής, εκτός αν το Συμβούλιο σε συγκεκριμένη περίπτωση κατά την απόλυτη κρίση του αποφασίσει διαφορετικά.

Αντιμισθία μελών του Συμβουλίου.

10. Στον πρόεδρο και τα λοιπά μέλη του Συμβουλίου καταβάλλεται η οριζόμενη από τοΥπουργικό Συμβουλίου αντιμισθία.

Διευθυντής και άλλο προσωπικό.

2 του 254(Ι) του
2004.

Επίσημη Εφημερίδα

Παράρτημα

Τρίτο (Ι):
21.7.1995.

11.—(1) Η γενική διεύθυνση των εργασιών του Κεντρικού Φορέα ανατίθεται στο Διευθυντή. Ο Διευθυντής διορίζεται, τηρουμένων κατά τα λοιπά των σχετικών διατάξεων των περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Όροι Πρόσληψης και Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμών του 1995 και των περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμών του 1995, αποκλειστικά επί συμβάσει για περίοδο πέντε ετών, ή για τόση μικρότερη χρονική περίοδο ώστε να μην υπάρχει υπέρβαση του καθορισμένου για τη θέση αυτή ηλικιακού ορίου αφυπηρέτησης.

 

(2) Ο Διευθυντής βοηθείται στο έργο του από άλλους υπαλλήλους που είτε θα αποσπασθούν από άλλες δημόσιες υπηρεσίες είτε θα προσληφθούν στην υπηρεσία του Κεντρικού Φορέα ύστερα από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου.

2 του 164(Ι) του
2023.

 

(3) Ο Διευθυντής και οι λοιποί υπάλληλοι του Κεντρικού Φορέα διορίζονται από το Συμβούλιο, που καθορίζει και τα απαραίτητα προς διορισμό προσόντα και τους άλλους όρους υπηρεσίας, ενώ τα περί της ίδρυσης και λειτουργίας Ταμείου Ευημερίας προσωπικού καθορίζονται με κανονισμούς οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 16.

Σύσταση Αναθεωρητικής
Αρχής.

12.—(1) Συνιστάται Αναθεωρητική Αρχή αρμοδία για την εξέταση των κατά το άρθρο 15 ασκούμενων ιεραρχικών προσφυγών εναντίον αποφάσεων του Συμβουλίου.

3 του 169(Ι) του
2003.

 

(2) Η Αναθεωρητική Αρχή απαρτίζεται από τον πρόεδρο και άλλα δύο μέλη, που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο για τετραετή θητεία.

Συνεδρίες της
Αναθεωρητικής
Αρχής.

13.—(1) Οι συνεδρίες της Αναθεωρητικής Αρχής συγκαλούνται από τον πρόεδρο που προεδρεύει αυτών, μεριμνά για την τήρηση πρακτικών και υπογράφει τα πρακτικά.

 

(2) Ο πρόεδρος της Αρχής καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και μεριμνά όπως αυτή κοινοποιείται στα μέλη δύο τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη για τη συνεδρία ημερομηνία. Κατ’ εξαίρεση, σε έκτακτες και δικαιολογημένες περιπτώσεις, η ημερήσια διάταξη δύναται να κυκλοφορήσει μεταξύ των μελών αμέσως πριν τη συνεδρία.

 

(3) Δύο μέλη παριστάμενα στη συνεδρία συνιστούν απαρτία.

 

(4) Οι αποφάσεις της Αναθεωρητικής Αρχής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, σε περίπτωση όμως ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προεδρεύσαντος της συνεδρίας.

 

(5) Αφού τηρηθούν οι ανωτέρω διατάξεις και οι δυνάμει του παρόντα Νόμου εκδιδόμενοι Κανονισμοί, η Αναθεωρητική Αρχή αποφασίζει ελεύθερα σε ότι αφορά τον τρόπο διεξαγωγής των εργασιών της και την ενώπιόν της διαδικασία.

Αντιμισθία μελών
Αναθεωρητικής
Αρχής.

14. Στον πρόεδρο και τα λοιπά μέλη της Αναθεωρητικής Αρχής καταβάλλεται η οριζόμενη από το Υπουργικό Συμβούλιο αντιμισθία.

Ιεραρχική προσφυγή.

15.—(1) Κατά των αποφάσεων του Συμβουλίου επί αιτήσεων προς παροχή οικονομικής ή άλλης χορηγίας επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής.

 

(2) Η προσφυγή ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από της κοινοποίησης της απόφασης του Συμβουλίου στον ενδιαφερόμενο.

 

(3) Η κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου προσφυγή είναι γραπτή, εκθέτει τους λόγους πάνω στους οποίους στηρίζεται και απευθύνεται στον πρόεδρο της

Αναθεωρητικής Αρχής.

 

(4) Η Αναθεωρητική Αρχή εξετάζει την ενώπιον της ασκηθείσα προσφυγή με κάθε δυνατή σπουδή και, αφού ακούσει τους ενδιαφερομένους ή δώσει σε αυτούς την ευκαιρία να εκθέσουν τις απόψεις τους, αποφασίζει επί της προσφυγής.

Έκδοση Κανονισμών.

16.—(1) Το Συμβούλιο καταρτίζει και υποβάλλει, διά του Υπουργού, στο Υπουργικό Συμβούλιο προς έγκριση Κανονισμούς προς ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος που κατά τον παρόντα Νόμο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού.

2 του 52(Ι) του 2011.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου δύναται να προβλέπουν για όλα ή οποιαδήποτε από τα ακόλουθα θέματα:

 

(α) Για τη δημιουργία και διαχείριση σχεδίου αποκαλούμενου ως Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας·

2(α) του 60(Ι) του

2024.

(β) για τον καθορισμό των δικαιούχων προσώπων δυνάμει του προβλεπόμενου στην παράγραφο (α) σχεδίου, των δικαιούχων προσώπων στα οποία δίνεται προτεραιότητα στην εξέταση των αιτήσεών τους από τον Κεντρικό Φορέα, καθώς και τυχόν περιορισμών και/ή κωλυμάτων για συμμετοχή προσώπου στο εν λόγω σχέδιο,

 

(γ) για την παροχή δανείων αναφορικά με-

 

(i) σπουδές ποσού μέχρι εκατό πέντε χιλιάδες ευρώ (€105.000)·

 

(ii) βοήθεια σε νεοδημιουργούμενα ζευγάρια ποσού μέχρι δεκαεπτά χιλιάδες ευρώ (€17.000)·

 

(iii) ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ποσού μέχρι ογδόντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€85.000)·

 

(iv) επαγγελματική στέγη ή επαγγελματική δραστηριοποίηση ή επέκταση ποσού μέχρι εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (€70.000)·

 

(v) αγορά, ανέγερση, επέκταση οικήματος, δημιουργία γηπέδου ή κατασκευή έργων υποδομής σε υφιστάμενο γήπεδο και εξοπλισμό σωματείων, οργανώσεων και ενώσεων προσώπων ποσού μέχρι εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000) για εξοπλισμό και ποσού μέχρι εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000) για κτιριακές εγκαταστάσεις·

2(β) του 60(Ι) του
2024.

(vi) αγορά οικιακών συσκευών με ή χωρίς ανακαίνιση κουζίνας, ποσού ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (€3.000) μέχρι ποσού ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (€10.000)· και

2(β) του 60(Ι) του
2024.

(vii) ενεργειακή αναβάθμιση σε υφιστάμενες κατοικίες μέχρι το ποσό ύψους δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (€15.000)·

 

2 του 5(Ι) του 2019.

2(γ) του 60(Ι) του
2024.

 

(δ) για τη δυνατότητα του Κεντρικού Φορέα να εξετάζει αιτήσεις που υποβάλλονται μέσα σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης δανείου μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων·

3(α) του 12(Ι) το

2021.

(ε) για την επιβολή όρων, προϋποθέσεων, περιορισμών ή επιφυλάξεων σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις των παραγράφων (β) και (γ) του παρόντος εδαφίου

3(β) του 12(Ι) το 2021.

(στ) για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος χρήζει ρύθμισης δυνάμει του παρόντος Νόμου·

3(γ) του 12(Ι) το 2021.

(ζ) για σκοπούς ρύθμισης του πλαισίου παροχής της προβλεπόμενης στην παράγραφο (β) του άρθρου 4 οικονομικής στήριξης, καθώς και για τη ρύθμιση παντός θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού και

3(α)(β)(γ) του 164(Ι)
του 2023.

(η) για οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά την ευημερία και/ή την πρόνοια και/ή την ίδρυση και λειτουργία του Ταμείου Ευημερίας προσωπικού.

2 του 52(Ι) του 2011.

(3) Οι κατά το εδάφιο (1) καταρτιζόμενοι Κανονισμοί που εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία έχει εξουσία προς έγκριση, τροποποίηση ή απόρριψη τους μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών από την κατάθεση. Αν η Βουλή εγκρίνει τους Κανονισμούς με τροποποίηση ή χωρίς τροποποιήσεις ή η προθεσμία των εξήντα ημερών περάσει άπρακτη, οι Κανονισμοί δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από την ημέρα της δημοσίευσής τους.

2 του 70(Ι) του 1998.

Απαλλαγή δικαιούχων από την πληρωμή τελών, χαρτοσήμων κτλ.

17. Οι δικαιούχοι με βάση τα εκάστοτε σχέδια ή προγράμματα που εφαρμόζει ο Κεντρικός Φορέας απαλλάσσονται σε σχέση με τα σχέδια ή τα προγράμματα αυτά από την καταβολή—

 

(α) Κάθε τέλους χαρτοσήμων πληρωτέου δυνάμει οποιουδήποτε εκάστοτε σε ισχύ νόμου περί τελών χαρτοσήμων, για σκοπούς υποθήκευσης κατεχόμενης ή/και απροσπέλαστης ακίνητης περιουσίας τους,

 

(β) κάθε υποθηκευτικού τέλους του Κτηματολογίου δυνάμει οποιουδήποτε εκάστοτε σε ισχύ νόμου περί πληρωμής υποθηκευτικών τελών Κτηματολογίου για σκοπούς υποθήκευσης κατεχόμενης ή/και απροσπέλαστης ακίνητης περιουσίας τους.

3 του 105(Ι) του
1999.

Συνομολόγηση συμβάσεων από τον Κεντρικό Φορέα.

18.—(1) Συμβάσεις από ή για λογαριασμό του Κεντρικού Φορέα καταρτίζονται και συνομολογούνται νόμιμα και δεσμευτικά για τον Κεντρικό Φορέα, εφόσον γίνονται γραπτώς και φέρουν τη σφραγίδα του Κεντρικού Φορέα και τις υπογραφές του Προέδρου και δύο οποιωνδήποτε μελών του Συμβουλίου εξουσιοδοτημένων για το σκοπό αυτό από το Συμβούλιο.

 

(2) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν ή θίγουν την εγκυρότητα οποιασδήποτε σύμβασης που έχει συνομολογηθεί για λογαριασμό του Κεντρικού Φορέα, πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος άρθρου.

3 του 105(Ι) του
1999.

Σύσταση επιτροπών.

19.—(1) Το Συμβούλιο μπορεί εκάστοτε να καταρτίζει από τα μέλη του ή από άλλα πρόσωπα, που κατέχουν ειδικές γνώσεις ή πείρα, ειδικές ή άλλες επιτροπές με τέτοιο αριθμό μελών, όπως το Συμβούλιο ήθελε αποφασίσει για οποιοδήποτε σκοπό ο οποίος, κατά τη γνώμη του Συμβουλίου, εξυπηρετείται αποτελεσματικότερα μέσω μιας επιτροπής:

 

Νοείται ότι σε κάθε επιτροπή διορίζεται και ένα μέλος της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων ή του Συνδέσμου Τουρκοκρατούμενων Περιουσιών ή του Παγκύπριου Συνδέσμου Πληγέντων και Εκτοπισθέντων Επιχειρηματιών.

 

(2) Το Συμβούλιο μπορεί εκάστοτε, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), να διαφοροποιεί τον αριθμό ή τη σύνθεση οποιασδήποτε επιτροπής, να παύει οποιαδήποτε μέλη ή να διορίζει νέα μέλη καθώς και να προβαίνει στην πλήρωση κενών θέσεων σε οποιαδήποτε τέτοια επιτροπή.

 

(3) Οι πράξεις, οι αποφάσεις και οι εργασίες οποιασδήποτε τέτοιας επιτροπής υπόκεινται πάντοτε στην έγκριση του Συμβουλίου.

 

(4) Το Συμβούλιο ρυθμίζει κατά τα λοιπά, με απόφαση του τη διαδικασία των συνεδριάσεων των επιτροπών αυτών.

3 του 70(Ι) του 1998.

 

3. Η ισχύς του παρόντος Νόμου λογίζεται ότι άρχισε από την 21η Ιουλίου 1995.

Μεταβατική διάταξη.

4 του 169(Ι) του
2003.

4. Η θητεία των υφιστάμενων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου μελών του Συμβουλίου και της Αναθεωρητικής Αρχής λήγει στις 31 Δεκμβρίου 2003.

 

Ηλεκτρονικές Αιτήσεις