Ανακοινώσεις

A- A A+
December 9, 2012

Αφορά φοιτητές που σπουδάζουν στην Αγγλία

΄Οσοι φοιτητές σπουδάζουν στην Αγγλία και εγκριθούν δάνειο από την Student Loans Company της Αγγλίας, το ποσό αυτό θα αφαιρείται από το δικαιούμενο ποσό δανείου από […]
December 8, 2012

Ενδιαφέρει αιτητές για Στεγαστικούς και Επαγγελματικούς σκοπούς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών, υπενθυμίζει ότι, λόγω πρόνοιας που περιλαμβάνεται στο Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ Κυβέρνησης και Τρόικας, τερματίστηκε η πολιτική παραχώρησης εγγυήσεων από […]
December 7, 2012

Πολιτική ακύρωσης των επιβαρύνσεων σε δάνεια με κεφάλαια του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών

Πολιτική ακύρωσης των επιβαρύνσεων σε δάνεια με κεφάλαια του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (αφορά δάνεια που παραχωρήθηκαν μέσω του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης για Σπουδαστικούς σκοπούς, […]
December 6, 2012

Ωράριο Λειτουργίας Κεντρικού Φορέα

7:30/8:00π.μ. – 3:00/3:30μ.μ. Ο Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών δέχεται το κοινό καθημερινά από τις 8:00π.μ. έως τις 3:00μ.μ. Οι λειτουργοί του Κεντρικού Φορέα δέχονται τηλέφωνα […]
December 5, 2012

Αιτήματα για Αναδιάρθρωση Δανείων

Ο Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους αιτητές ότι δέχεται αιτήματα για Αναδιάρθρωση Δανείων. Αιτητές, οι οποίοι επιθυμούν Αναδιάρθρωση των Δανείων τους θα πρέπει […]
January 4, 2012

Εξέταση Αιτήσεων για Δανειοδοτήσεις μέσω του Σχεδίου Φερεγγυότητας

Η εξέταση των αιτήσεων γίνεται με τη σειρά σύμφωνα με τον αύξοντα αριθμό αίτησης που δίδεται στους αιτητές κατά την ημερομηνία που υποβάλλουν την αίτηση τους […]