Αφορά στην τροποποίηση του Νόμου του Κεντρικού Φορέα με σκοπό την επιβολή τέλους 0,4% επί των πωλήσεων ακινήτων στις ελεύθερες περιοχές καθώς και στην περίπτωση μεταβίβασης μετοχών εταιρείας, η οποία είναι ιδιοκτήτρια ακίνητης ιδιοκτησίας

A- A A+